Jumat, 01 Oktober 2010

AKSARA NGALAGENA


Aksara ngalagena dina aksara sunda anu di bakukeun teh miboga 23 aksara ngalagena,sora hirup anu bisa mandeg mandiri aya tujuh rupa salain ti eta dina aksara sunda kaganga aya anu di sebut rarangken, rarangken dina aksara sunda baku teh aya 13 rupa, kayaning :
1. Paneleng
2. Pamepet
3. Paneuleung
4. Panghulu
5. Panolong
6. Panyuku
7. Pamaeh
8. Pangwisad
9. Panglayar
10.Pamingkal
11.Panyiku
12.Panyecek
13.Panyakra

Anu rarangken 13 eta teh ngabogaan fungsi nu beda beda.